ATOMSKA BANJA
SPECIJALNA BOLNICA
GORNJA TREPČA

Cultural summer in the atomic spa

Kulturno leto u atomskoj banja

Cultural summer in the atomic spa 8. July 2022. Program manifestacije podrazumeva nastup pevačkih grupa , muzičkih sastava, KUD-ova i pozorišta na letnjoj sceni u banjskom parku kod objekta Stacionar. Svi posetioci će u letnjem periodu najamnje dva puta sedmično u večernjim satima uživati u bogatom programu. Često se i sami posetioci late mikrofona ili […]

Specijalna bolnica Gornja Trepca